Gdy w Polsce przeżywaliśmy szczyt wzrostu gospodarczego, a kryzys wydawał się czymś tak nierealnym i passe, jak okres PRLu, robienie zakupów było czymś więcej niż tylko zaspakajaniem własnych potrzeb. Karty kredytowe wydawane na legitymacje studenckie, małe pożyczki przyznawane na dowód osobisty, kredyty udzielane na słowo honoru, że utrzymamy naszą pracę umacniały nas w jedym przekonaniu - Read More -