Trade off oznacza to, że poprawa w jednej części systemu może się wiązać z pogorszeniem w innej. Z takim „coś za coś” mają do czynienia np. konsumenci decydujący o wyborze sprzętu komputerowego. Wybierają między zamkniętymi, a otwartymi platformami. To samo tyczy się wyboru między tanimi, szybkimi usługami, a drogimi, ale dowolnie konfigurowalnymi.